1 / 1
2583x 
Hlava štíra, Antares, M4 aj. Martin Gembec
http://udalosti.astro.cz
Hlava štíra, Antares, M4 aj.
http://udalosti.astronomy.cz/backup/obraz/foto/deep-sky/stir-2009.jpg