1 / 1
192x 
NGC 6888, Srpkova mlhovina v Labuti Vaclav Uhlir
 
NGC 6888, Srpkova mlhovina v Labuti